Các gói data Viettel đăng kí tháng phổ biến hiện nay .!!!

+ Gói mimax70 :

Cước phí 70.000đ

Lưu lượng truy cập tốc độ cao: 3GB ( hết tốc độ cao truy cập tốc độ thông thường).

Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng kí

cách thức đăng kí : các bạn truy cập vô SHOP VIETTEL để có thể tìm hiểu rõ hơn về gói mimax 70 và tham khảo các gói khác.

hủy soạn Huy mimax70 gửi 191

Đăng ký gói Mimax70 Viettel ưu đãi 3GB giá không đổi 70.000đ

+ Gói MIMAX90:

Cước phí 90.000đ

Lưu lượng truy cập tốc độ cao: 5GB ( hết tốc độ cao truy cập tốc độ thông thường).

Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng kí

Cách thức đăng kí truy cập trực tiếp vô Shop Viettel để tìm hiểu rõ hơn về gói MIMAX90 và các gói khác.

hủy soạn Huy mimax90 gửi 191

Đăng ký gói Mimax90 Viettel mới nhất ưu đãi 5GB giá không đổi 90.000đ

Gói Mimax125 :

Đăng ký gói Mimax125 Viettel ưu đãi 8GB Data 4G giá chỉ 125.000đ

Cước phí 125.000đ

Lưu lượng truy cập tốc độ cao: 8GB ( hết tốc độ cao truy cập tốc độ thông thường).

Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng kí

Cách thức đăng kí truy cập trực tiếp vô Shop Viettel để tìm hiểu rõ hơn về gói MIMAX125 và các gói khác.

hủy soạn Huy mimax125 gửi 191

Gói MIMAX200:

Cước phí 200.000đ

Lưu lượng truy cập tốc độ cao: 15GB ( hết tốc độ cao truy cập tốc độ thông thường không giới hạn)

Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày đăng kí

Cách thức đăng kí truy cập trực tiếp vô Shop Viettel để tìm hiểu rõ hơn về gói MIMAX200 và các gói khác.

hủy soạn Huy mimax200 gửi 191

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0337 192939